top of page

Leveringsvoorwaarden

 

A. LOCATIE

1. De lessen vinden plaats op de locaties:

  • Gebouw Fysiotherapie Slootweg Benthuizen, Dorpsstraat 49 te Benthuizen

  • Gebouw CKC, Leidsewallen 80 te Zoetermeer

  • Jessica Dansen, Gaardedreef 185 te Zoetermeer

  • Perenboomgaard "Hof van Seghwaert", parkeerterrein Gaardedreef 185, Zoetermeer

2. Mocht je verhinderd zijn, meld dit dan vooraf telefonisch (bij voorkeur via Whatsapp) of via e-mail.

3. Mocht je onverhoopt te laat aanwezig zijn, schuif dan zo stil mogelijk aan in de les, zodat de andere deelnemers daarvan geen hinder ondervinden.

 

B. LESINDELING

1. De lessen vinden doorlopend plaats van september tot en met juni/juli van het cursuskalenderjaar met uitzondering van de schoolvakanties. De exacte data worden tijdig gecommuniceerd.

 

C. LESGELD

1. Deelname aan de lessen is mogelijk door gebruik te maken van een 10-rittenkaart of in te schrijven voor een cursus op de locatie CKC. Een 10-rittenkaart is geldig voor een periode van 4 maanden.

2. De 10-rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Iedere deelnemer dient gebruik te maken van zijn/haar eigen kaart. Visual Result mag deelnemers die deze regel overtreden weigeren om aan de les deel te nemen.

3. Het lesgeld voor een 10-rittenkaart bedraagt € 85,00 en dient voorafgaand aan de afgifte ervan te zijn voldaan.

Betaling kan geschieden door voorafgaande overboeking op de bankrekening. De deelnemer ontvangt een factuur per

e-mail. Inschrijvingen via het CKC ontvangen één les gratis.

4. Deelnemers in het bezit van een Zoetermeerpas ontvangen een korting van € 6,00 op een 10-rittenkaart

(normaal € 85,00).

5. Indien vooraf afgemeld met een geldige reden zoals ziekte, blessures, onregelmatige diensten en vakantie wordt de les niet in rekening gebracht. Bij verhindering is het mogelijk de les in te halen op een ander tijdstip in dezelfde of de eerstvolgende week. Als de les niet is ingehaald wordt deze alsnog in rekening gebracht.

6. Bij niet gevolgde lessen volgens geldige reden, genoemd in C.5 zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden noch kunnen de lessen in een volgend seizoen worden ingehaald, tenzij hierover vooraf specifiek overleg heeft plaatsgevonden.

 

D. AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan de lessen en/of activiteiten geschiedt volledig op eigen risico.

2. Je beseft zelf verantwoordelijk te zijn voor je lichaam en zal dit met respect behandelen. Je bent je bewust van je eigen bewegingsmogelijkheden en zal niet(s) forceren. Indien een oefening te zwaar is of niet goed voelt, dan stop je (tijdig).

3. Raadpleeg bij twijfel, voorafgaand aan deelname aan de lessen, een arts of Yoga/Pilates/Tai Chi geschikt is voor jouw gezondheid.

4. Elke aansprakelijkheid voor blessures, in welke vorm dan ook, wordt uitgesloten.

 

E. DEELNAME

1. Het uitgangspunt is dat je deelneemt voor een periode van 10 lessen. Deze plek wordt voor je gereserveerd.

2. In overleg kan anders worden bepaald en kun je meedoen aan lessen mits er voldoende plaats is in een lesuur.

3. Nieuwe deelnemers (of deelnemers die deelname aan de lessen willen hervatten) kunnen op elk moment van een cursusjaar 'instappen' om deel te nemen aan de lessen, onder de voorwaarde dat er voldoende plaats is op een lesdag/-avond.

Of er voldoende plaats is in de lesgroep is ter beoordeling van Visual Result.

4. Het stoppen van deelname van de lessen kan op elk moment van een cursusjaar. Het onder C.6 bepaalde, zoals hiervoor genoemd, blijft onverkort van kracht. Ingeval je voornemens bent te stoppen met deelname aan de lessen, al dan niet tijdelijk, stuur dan één maand voor het eind van het seizoen een bericht aan Visual Result (i.v.m. de wijziging van de reservering van jouw plek in de lesgroep).

bottom of page